FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: 

DURANTE Piotr Gruszecki, ul. Św. Gertrudy 23, 31-048 Kraków, NIP: 6792686400

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: 

1.
2.
3.
4.
5.

 

Data zawarcia umowy (data nabycia Towaru): ________. 

Data odbioru Towaru: ________.

Imię i nazwisko konsumenta: ________.

Adres konsumenta: ________.

Numer FV: ________.

Numer Zamówienia: ________. 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w formie pisemnej): ________.

Data: ________.